Տրանսպորտ և լոգիստիկա

Փորձեք    Verified by GS1

Լինեք արտադրող, վաճառող կամ լոգիստիկ ծառայութուն իրականացնող՝ կարիք ունեք ցանկացած պահի իմանալու փոխադրվող ապրանքների ճշգրիտ տեղը, դրանց ժամանման վայրն ու ժամը։ ՋիԷս1 ստանդարտների գործածությունը տալիս է ճշգրիտ և համաժամանակեցված տեղեկություն բոլոր այս հարցերի շուրջ։

Այսպիսով, ՋիԷս1 համակարգի միջոցով Դուք կարող եք ճիշտ կառավարել Ձեր բիզնեսն ու կայացնել արդյունավետ որոշումներ։