Առողջապահություն

Փորձեք    Verified by GS1

Ցանկացած հիվանդ իրավունք ունի ստանալ լավագույն բուժօգնություն։ Ջիէս1 ատանդարտների օգտագործումը առողջապահության մեջ մեծացնում է հիվանդի անվտանգությունը, բարձրացնում է մատակարարման շղթայի արդյունավետությունը և բարելավում դեղերի տեղաշարժը։