Ընկալում

Փորձեք    Verified by GS1

Ընկալում

Ավտոմատացված տվյալների ընկալում

Գծիկավոր կոդեր

EAN/UPC

ITF-14

GS1-128

GS1 Data Bar

GS1 Data Matrix

GS1 QR code

GS1 EPC