Կոդավորման կարգը

Գտեք Ձեր րնկերությունը եւ ապրանքատեսակները Verified by GS1-ում ( Ձեռնարկությունների եւ ապրանքների GS1/ՋիԷս1 գլոբալ ռեգիստերներ), այն թարմացվում է ժամը մեկ։ Նախորոք անհրաժեշտ է որ Ձեր ընկերությունը եւ ապրանքատեսակները գրանցված լինեն GS1 համակարգում։

(2024 Հունվարի 1-ից GEPIR ծրագիրը ամբողջովին փոխարինվել է VERIFIED BY GS1)

 

GS1 (EAN) համակարգում գծիկավոր կոդ ( շտրիխ կոդ)  ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է դիմել 
Ջի Էս 1 Արմենիա /GS1 Armenia կազմակերպությանը, ներկայացնել '

 • ձեռնարկության պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի 
  պատճենը (այն դեպքում եթե ձեռնարկության գործունեությունը լիցենզավորված է, նաև լիցենզիայի պատճենը),
 • անձը հաստատող փաստաթուղթ` անձնագիր կամ նույնականացման քարտ։ Այն 
  դեպքում եթե ներկայացողը ձեռնարկության 
  տնօրենը չէ, այսինքն պայմանագիր ստորագրելու իրավունք չունի, ապա պետք է
   ներկայացնել լիազորագիր, պայմանգիրը ստորագրվում միայն տեսանելի էլեկտրոնային ստորագրությամբ
 • դիմումի ձևը լրացված, որ բերված է այստեղ ,
 • դիմողը անհրաժեշտ է ունենա գործող Էլեկտրոնային հասցե(e -mail)տեսանելի էլեկտրոնային ստորագրություն 
 • ձեռնարկությունը պետք է պայմանգիր կնքի ՋԻ ԷՍ1 Արմենիա ՍՊԸ-ի հետ ձեռնարկության կոդերի հատկացման համար։
  Համաձայն պայմանագրի ձեռնարկությունը պարտավորվում է վճարել գրանցման վճար եւ տարեկան վճարներ, հաշված պայմանգրի ստորագրման ամսաթվից հաջորդող 12 ամիսների համար՝ հետվճարային սկզբունքով։
  Գրանցման եւ տարեկան վճարները նույն չափի են եւ կախված են ձեռնարկության տարեկան շրջանառությունից, կազմակերպաիրավական ձևից։ Սամանամերձ գոտիներում գտնվող ընկերություններն ունեն արտոնություն։
  Ապրանքատեսակները գրանցման համար կա միանվագ վճար,
 • Այն դեպքում երբ ձեռնարկության տնօրենը ունի էլեկրոնային ստորագրություն,
  ապա ձեռնարկությունը կարող է ամբողջ գործընթացը անցնել հեռավար։
 • Ներկայացնել կոդավորմանը ենթակա ապրանքատեսակների ցանկը Excell կամ  Word ֆորմատով և կատարել
  համապատասխան վճարումներ, որից հետո կհատկացվի գծիկավոր կոդ
 • բոլոր փաստաթղթերը կարելի է ներկայացնել էլեկտրոնային ֆորմատով, ուղղարկելով մեր Էլեկտրոնային հասցեին info@gs1am.org

Ուշադրություն!

ՋՍ1 Արմենիա ՍՊԸ-ի եւ ԱՅԴԻԹԵՔ ՍՊԸ
հետ բոլոր դրամական գործարքները կատարվում են բացառապես անկանխիկ եղանակով՝ բանկային փոխանցումով կամ բանկային քարտով։

ՋՍ1 Արմենիա ՍՊԸ-ի եւ ԱՅԴԻԹԵՔ ՍՊԸ-ի բանկային տվյալները բերված են ստորեւ։ Հարցերի դեպքում զանգահարեք մեր կոնտակտային հեռախոսահամարներին կամ գրեք մեր Էլ․ փոստին։

GS1 (EAN) համակարգում գծիկավոր կոդը ( շտրիխ կոդ) կազմված է Ձեռնարկության կոդից - GCP( Global Company Prefix) եւ ապրանքատեսակի կոդից։

Ձեռնարկության կոդ GCP ձեռք բերելու համար Տնտեսվարող սուբյեկտը պետք է պայմանգիր կնքի ՋիԷս 1 Արմենիա /GS1 Armenia ՍՊԸ-ի հետ եւ կատարի սկզբնական (գրանցման ) վճար, ինչպես նաեւ տարեկան վճարներ, գրանցման պահից 12 ամիս անց։ Սկզբնական վճարը եւ տարեկան վճարները նույն չափի են։  Վճարելով սկզբնավճար, ձեռնարկությունը ձեռք է բերում 1000 ապրանքատեսակ, GTIN (Global trade item number) կոդավորելու պոտենցիալ, վիրտուալ տարողություն։

Սահմանամերձ շրջանների (բացառությամբ ծխախոտի արտադրության իսկ ալկոհոլի դեպքում' մասնավոր դեպքերի քննարկմամբ) եւ միկրոձեռնարկությունների համար գործում են զեղչեր։

#

Տարեկան շրջանառություն

Գրանցման և տարեկան սպասարկման վճար

1

Սահմանամերձ գոտիներում գործունեություն ծավալող ընկերություններ

40,000 դրամ

2

Միկրոձեռնարկատիրություն

50,000 դրամ

3

Մինչև 60 մլն դրամ

60,000 դրամ

4

Մինչև 100 մլն դրամ

80,000 դրամ

5

Մինչև 200 մլն դրամ

135,000 դրամ

6

200 մլն դրամից ավելի

200,000 դրամ

*բոլոր գումարները նշված են առանց ԱԱՀ-ի

Վերոհիշյալ ցանկը ենթակա է փոփոխության ՋիԷս1 Արմենիա ՍՊԸ-ի կողմից։

 

Ջի Էս 1 Արմենիա ՍՊԸ-ի բանկային հաշվեհամարը տես ստորեւ։

Ստացող՝
Ջի Էս 1 Արմենիա  ՍՊԸ
Բանկային հաշիվ՝ 220553331467000  

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

ՀՎՀՀ` 00138296

Վճարման նպատակը դաշտում լրացնել - Սկզբնական (գրանցման) կամ տարեկան  վճար գծիկավոր կոդի համար։

Սույն թվականի Փետրվարի 1-ից ՋԻԷՍ1 Արմենիա ՍՊԸ-ի էլեկտրոնային հաշիվները դուրս կգրվեն  ԱԱՀ-ով։

Հասցե` Բաղրամյան 64 շ.15 . Երեւան 0033. Հայաստան

հեռ.`(010) 27 26 22  հեռ./ֆաքս հեռ․ (010)27 11 86
e-mail: info@gs1am.org   WhatsApp - WikipediaWhatsapp, Free Icon | ViberViber 00374 43 014 424

 

Ապրանքատեսակի գրանցման համար պետք է ուղղորդվել հետեւյալ կանոններով որ բերված է GTIN Allocation Rules լինքում եւ վճարները պետք է կատարվեն ստորեւ բերված հաշվեհամարին՝

Ստացող՝
ԱՅԴԻԹԵՔ ՍՊԸ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎ ՝ 2052022191891001

ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ

ՀՎՀՀ՝ 01231154

Վճարման նպատակը դաշտում լրացնել - Էլեկտրոնային կոդի վճար։

Հասցե` Բաղրամյան 64շ․15 Երեւան, 0033  Հայաստան
հեռ.`(010) 27 11 86  հեռ․(010)27 26 22
e-mail: info@gs1am.org   WhatsApp - WikipediaWhatsapp, Free Icon | ViberViber 00374 43 01 4424

Ուշադրություն․ Խնդրում ենք վճարումները Չկատարել Telcel, Easypay, Idram համակարգերով, քանի որ վճարողը չի երեւում եւ չենք կարողանում հաշիվ դուրս գրել e-invoicing համակարգում։ Վճարումները կատարեք ցանկացած բանկից։

Հավելյալ տեղեկատվության համար դիմել Ջի Էս 1 Արմենիա /GS1 Armenia–ի գրասենյակ։

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Ձեռնարկությունների տվյալները եւ ապրաքատեսակների նկարագրությունը տեղադրում ենք միջազգային GS1 ռեգիստրում` Verified by GS1`( կայքը թարմացվում է ամեն ժամը մեկ), եւ որտեղ ինֆորմացիան տառադարձվում է (transliteration) անգլերեն լեզվով, այսինքն հայերեն բառերը ներկայացվում են անգլերեն տառերով։ Եթե ցանկանում եք կարող ենք Ձեր տվյալները եւ ապրանքատեսակների նկարագրությունը ներկայացնել անգլերեն լեզվով, որպեսզի տառադարձություն չարվի։